Bộ Y Tế trao tặng bằng khen cho Công ty Dược phẩm Hoa Linh

Bộ Y Tế trao tặng bằng khen cho Công ty Dược phẩm Hoa Linh