(Tiếng Việt) ? LỄ TRAO GIẢI “TÂM VÀNG TRONG TÀ ÁO TRẮNG” ?

对不起,此内容只适用于越南文