(Tiếng Việt) Bộ Y Tế trao tặng bằng khen cho Công ty Dược phẩm Hoa Linh

对不起,此内容只适用于越南文