(Tiếng Việt) Dạ hương là sản phẩm tin dùng và số 1 năm 2014

对不起,此内容只适用于越南文