(Tiếng Việt) Cúp vàng thương hiệu hội nhập WTO

Ngày 10/01/2008, Công ty TNHH Dược phẩm Nata – Hoa Linh vinh dự được trao tặng Cúp vàng và giấy chứng nhận Giải thưởng thương hiệu Việt Hội nhập WTO 2008.

   Ngày 10/01/2008, Công ty TNHH Dược phẩm Nata – Hoa Linh vinh dự được trao tặng Cúp vàng và giấy chứng nhận Giải thưởng thương hiệu Việt Hội nhập WTO 2008. Đây là giải thưởng uy tín do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Mạng thương hiệu Việt bình chọn và trao tặng.

   Giải thưởng vừa mở ra những cơ hội, đồng thời cũng cho thấy những thách thức của doanh nghiệp trong tiến trình xây dựng và phát triển thương hiệu. Nhận Cúp Vàng thương hiệu Việt, Dược phẩm Nata – Hoa Linh thêm một lần nữa khẳng định sự tín nhiệm của người tiêu dùng, hội đồng khoa học đối với chất lượng, hiệu quả các sản phẩm dược phẩm.

Cùng giải thưởng này, thương hiệu Dược phẩm Nata – Hoa Linh chính thức trở thành thành viên của mạng Thương hiệu Việt. Đó là cơ hội để quảng bá, đưa các thông tin về doanh nghiệp đến với người tiêu dùng một cách chính xác, đầy đủ và tin cậy. Mặt khác cũng là cơ hội để Dược phẩm Nata – Hoa Linh tham gia vào diễn đàn các doanh nghiệp Việt Nam, giao lưu, chia sẻ kiến thức – kinh nghiệm xây dựng thương hiệu và kinh doanh hiệu quả. Dược phẩm Nata – Hoa Linh đã góp tiếng nói vào Thương hiệu Việt như một tất yếu – vừa là cơ hội, vừa là thách thức trước bối cảnh nền kinh tế hội nhập WTO. Theo đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản phẩm là điều kiện quyết định để nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời còn là trách nhiệm và cam kết của người thầy thuốc đối với sức khỏe cộng đồng. Xây dựng và khẳng định thương hiệu Dược phẩm Nata – Hoa Linh – Thương hiệu “Chất lượng và trách nhiệm” là định hướng xuyên suốt vì sự phát triển vững bền và thịnh vượng

Trung tâm hỗ trợ trực tuyến 24/7

Trung tâm hỗ trợ trực tuyến 24/7

Bạn cần hỗ trợ về sản phẩm?