DH FB

Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh được thành lập từ năm 2001, là doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, kinh doanh dược phẩm. Hoa Linh xem đó là cách đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành công nghiệp Dược nước nhà với mục tiêu: Nâng cao uy tín, chất lượng thuốc sản xuất trong nước, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nội dung thành tựu

_trans_gio-hang

X

Lựa chọn kênh mua hàng online